พ่อเมืองบุรีรัมย์ ยื่นขอสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อน แข่งโมโตจีพี

พ่อเมืองบุรีรัมย์ ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด 19 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบโมโตจีพี ในเดือนตุลาคม 2564

เมื่อวันนี้ (22 พ.ค. 2564) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด- 19 ต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้รัฐบาลได้พิจารณา และให้การสนับสนุนวัคซีนฯ เป็นกรณีเร่งด่วน พิเศษ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย ภายในเดือนกันยายนนี้ นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งว่า เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบโมโตจีพี เดือนตุลาคม 2564 และต่อเนื่อง 6 ปี แต่ขณะนี้เกิดสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ ได้มีความรุนแรงทั่วโลก การฉีดวัคซีนคุ้มกัน จะสามารถควบคุมการระบาดได้ในระยะยาวให้กับประชาชน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน ผ่าน Buriram IC แล้วมากกว่า 400,000 คน ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องเสนอขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนที่จะจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบโมโตจีพี ในเดือนตุลาคม 2564 ต่อไป

ใส่ความเห็น