“BDP”ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน “ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา” จังหวัดบุรีรัมย์

เปิดแล้ว!!!หอประชุม “BDP”ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันนี้ 6.ธค63 ณ.ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายชูศักดิ์ ชื่นประโชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ส.ส. อดิพงษ์ ฐิติพิทยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 5 นางธัญลักษณ์ หัตถาชยากุล นายกเหล่ากาชาดบุรีรัมย์ นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง.ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ นายสำเรือง พินงรัมย์ เจ้าของกิจการฟาร์มบ้านนาบ้านเรา นายศิวฤทธิ์ ศรีบุญเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนต่าง ๆและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นประธานเปิดหอประชุม “BDP” (ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา) และร่วมปลูกต้นอินทผลัมเป็นที่ระลึก มีกิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนบ้านไผ่ลวกกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ และโรงเรียนบ้านไผ่ลวก

“ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา”จะเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งเกิดขึ้นจากอุดมการณ์ของคุณสำเรือง พินงรัมย์ ที่มองเห็นปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่เขตภาคอีสาน ที่มักประสบปัญหาขาดทุนจากการปลูกข้าว จึงเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว หันมาทำเกษตรผสมผสาน ลดฟื้นที่ทำนา ปลูกหญ้าเนเปียร์ เลี้ยงโคขุน ปลูกอินทผลัม ผลไม้ทองคำ ภายในฟาร์มฯยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป ทั้งน้ำอินทผลัมผลสด น้ำอินทผลัมโซดา

คุณสำเรือง พินงรัมย์ กล่าวว่า ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา เกิดจากอุดมการณ์ ที่เราตั้งใจทำเกษตรให้เป็นสวนเกษตร ทำเกษตรให้มันมีความสุข ความสุขมันเกิดขึ้นได้อย่างไร การทำเกษตรมันเกิดขึ้นได้จากทุกคนมีส่วนร่วมและยั่งยืน การันตีว่ามันไม่อยากและลำบากแน่นอน  จุดเริ่มต้นกล่าวต่อว่า มันลำบากมาก แต่เราเริ่มที่ละก้าวสองก้าวสะสมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่มีวันที่สิ้นสุด เรื่องนี้ก็ต้องใส่ใจลายละเอียดทุกขั้นตอนทำให้เราก้าวมาถึงวันนี้ได้ ก็ต้องบอกเลยว่าได้มาเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆสำหรับวันนี้

    คุณสำเรือง จึงริเริ่มทำธุรกิจการเกษตรด้วยความตั้งใจที่เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร “กินดี อยู่ดี” อย่างมีความสุข และไม่เคยหวงความรู้และประสบประการณ์ อันมีค่าไว้ จึงให้คาถาการทำเกษตรผสมผสานสมัยใหม่ไว้ว่า ลดฟื้นที่ทำนา ปลูกหญ้าเนเปียร์ เลี้ยงวัวแม่พันธ์ ขุนโคเนื้อขาย ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกอินทผลัม ไม้ผลทางเศรษฐกิจระยะยาว สร้างงานสร้างรายได้อย่างมั่นคง คาถาวิชาการทำเกษตร 5ข้อ  วิชาที่หนึ่งทำนา วิชาที่สอง ลดฟื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ เป็นพืชมหัศจรรย์อีกตัวหนึ่ง 1 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ 8-10 ตัน ปีหนึ่งเก็บเกี่ยวได้5-6ครั้ง วิชาที่สาม การเลี้ยงวัว วิชาที่สี่ ปลูกอินทผลัม อินทผลัมเป็นพืชทะเลทรายเติบโตได้ในสภาวะฟื้นที่แห้งแล้งเติบโตได้ดีในฟื้นที่ภาคอีสาน บนฟื้นที่ในประเทศไทย ขอประกาศเลยวันนี้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เหมาะสมบนฟื้นที่ประเทศไทย 1 ไร่ ปลูกได้ 15 ต้น อายุสามปีอย่างช้าเก็บเกี่ยวผลผลิต 1ครั้ง กิโลกรัมละ 450 บาท ต้นหนึ่งเฉลี่ยต้นละ 7-80 กิโลกรัม อินทผลัมจะเป็นพืชที่สร้างมั่งคงให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน และวิชาที่ห้า การเลี้ยงไส้เดือน

    ศูนย์เรียนฟาร์มบ้านนาบ้านเรา จึงได้เกิดขึ้นที่จะมอบประสบประการณ์องค์ความรู้อันมีค่าให้กับเกษตรทุกคนที่สนใจการเกษตรแนวใหม่ เกิดจากการผสมผสานความรู้ไว้ด้วยกัน อย่างบูรณาการ

    คุณสำเรือง จึงฝากถึงผู้นำชุมชนทุกๆคนมาใช้โอกาส สถานที่ตรงนี้มาพัฒนาต่อยอดให้คนในชุมชนและคนในประเทศชาติของเราที่สามารถจะได้มีวิชาความรู้และเป็นสถานที่ดูงานเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืนและมั่นคงของประเทศชาติของเรา

***ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ขอเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่ดีกว่า***

ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา คุณสำเรือง พินงรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่10 ถนนกระสัง-ลำดวน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรติดต่อสอบถาม 081-9012438, 089-8105165, 089-9257913

ใส่ความเห็น