คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ แถลง ระบบติดตามเฝ้าระวังพบชาวต่างชาติติดเชื้อโควิด 19 1 ราย ขณะเดินทางเข้าสู่จังหวัด แพทย์-พยาบาลทำการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

วันนี้(20 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามดำเนินงาน ของทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมาตรการ “ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข” ซึ่งได้มีระบบคัดกรอง ลงทะเบียนเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดที่เสี่ยง หรือสถานที่ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 ตลอดทั้งงดกิจกรรมที่มีคนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ขอความร่วมมือสถานบันเทิง สถานบริการงดให้บริการ หยุดกิจกรรมตลาดนัดทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงงดกิจกรรมทางศาสนา งานบุญประเพณีต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติและดำเนินการอย่างเข้มข้น

ภายหลังจากการประชุมติดตามสถานการณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แถลงผลการดำเนินการตามมาตรการ และเฝ้าระวังผ่านระบบการลงทะเบียน Buriram Healthy Passport ซึ่งกำหนดให้ทุกคนที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ และที่จะพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลพร้อมทั้งประวัติการเดินทาง ซึ่งสามารถเฝ้าระวัง ตรวจสอบชายต่างชาติ อายุ 30 ปี เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และมีอาการผิดปกติ เป็นไข้ ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และขอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์-ราม ทางสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ขอรับตัวไปทำการตรวจโดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 เป็นรายแรกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

จากการตรวจสอบประวัติพบว่าชายต่างชาติดังกล่าวเดินทางอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยง และเดินทางไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และเดินทางสู่ประเทศไทยในวันที่ 16 มีนาคม 2563 หลังจากเข้าสู่ประเทศไทยแล้วได้เดินทางไปยัง พัทยา ในวันที่ 17 มีนาคม และเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 18 มีนาคม เพื่อจะไปพบภรรยา ที่อำเภอบ้านกรวด โดยได้ลงทะเบียนผ่านระบบ Buriram Healthy Passport ซึ่งชาวต่างชาติรายนี้เหมือนกับรู้ตัวว่าตนเองผิดปกติ และมีความเสี่ยง จึงได้จ้างเหมารถแท็กซี่เดินทางเข้าสู่บุรีรัมย์ และรถมาเสียที่อำเภอโนนดินแดง จึงได้เหมารถเดินทางต่อและนัดพบกับภรรยาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พบว่าชาวต่างชาติรายนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงขอรับมาทำการตรวจที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผลก็คือพบเชื้อโควิด 19 ปัจจุบันชาวต่างชาติรายนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ พยาบาล ทำการรักษาอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ป่วยอยู่ในอาการที่ปลอดภัยไม่มีอาการแทรกซ้อน

ทั้งนี้ขออย่าให้ประชาชนได้อย่าตื่นตระหนก ควรปฏิบัติตนป้องกันตนเองตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเข้มงวด กิน ร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือด้วยเจล หรือแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการไปในที่มีคนจำนวนมาก ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่องบุคคลเข้าออกในหมู่บ้านชุมชนรวมถึงแนะนำให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางผ่านแอพพลิเคชั่น Buriram Healthy Passport หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อสม.ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกคน
Cr.เพจ​ ส.ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น