ภาคเอกชนบุรีรัมย์ เตรียมพร้อมและสนับสนุนมาตรการ “ปิดเมืองบุรีรัมย์”

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 วลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์มีการแถลงข่าว โดย กรรมการร่วมภาคเอกชน 6 หน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมและนับสนับสนุนมาตรการ “ปิดเมืองบุรีรัมย์” ป้องกันการระขาดของโรค Covid 19 แล้วเพื่อให้คนบุรีรัมย์และผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งประกอบไปด้วย
1.หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
2.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
3.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรึรัมย์
4 ชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์
5.ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักจังหวัดบุรีรัมย์
6.ชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์

นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบรีรัมย์ กล่าวว่า ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ความวิตกกังวลของประชาชนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และเมื่อได้ทราบถึงมาตรการสกัดกั้นการระบาดของทั้งภาครัฐที่ได้แถลงออกมาเมื่อวันจันนทร์นั้น ทางภาาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์จึงขอเเสดงถึงจุดยื่นในการสนับสนุนมาตรการดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง
ประธานหอการคกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการสกัดกั้นการระบาดของโรค Covid 19 หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของชุมชน โดยได้เตรียมพร้อมเปิดตัว”บุรีรัมย์มอลล์”แอพพลิเคชั่นจำหน่ายสินคำผ่านช่องทางออนไลน์ของคนบุรีรัมย์เพื่อเยี่ยวยาผู้ประกอบการในจังหวัด ภายในเดือน เมษายนนี้ รวมถึงได้ร่วมผลักดันให้เกิดการลงทุนตั้งโรงงานผลิตหน้ำกากอนามัยเพื่อจัดจำหน่ายในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย
สำหรับสิ่งที่ต้องทำโดยเร่งด่วนในขณะนี้การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยจากเชื้อโควิท-19 ทางกรรมการร่วมภาคเอกชนทั้ง 6 หน่วยงานร่วมกับสาธารณะสุขหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์และเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และร้าน ฯ หัวข้อ”มาตรฐานการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโควิท-19 และมาตฐานผู้สัมผัสอาหาร (Food Safety) ขึ้นในวันที่24มีนาคม2563 ณ โดมเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 08.30-12.00 น.

นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในส่วนของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนั้น ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากการระบาดของโรค แต่เพื่อที่จะจำกัดความสียหายไม่ให้ลุกลามมากกว่านี้ การประกาศปิดเมืองของภาครัฐเพื่อเพิ่มความมั่นใจของคนในจังหวัดรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และได้เตรียมมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งในการสร้างมาตรฐานการดูแลความสะอาดของสถานที่ตามมาตรการของสาธารณะสุขพร้อมเตรียมการประชาสัมพันธ์ไปรโมชั่นของการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวต่อไป
ทางด้านชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายพิสิษฐ์ อดิเรกโชติกุล ได้เตรียมมาตรการไว้ ช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างดังนี้
1.ผ่อนชำระหนี้เงินตันระนะเวลาสูงสุด 2ปี
2.ลดดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 50%
3.ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ถึง 4ปี
4 เพิ่มวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดถึง 30 ล้านบาท
5.ผ่อนผันให้ถูกหนี้บัตรเครดิตไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3รอบบัญชี
6.ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ถูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลงจากปกติ 50%
8.ผ่อนผันให้ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปลดการชำระเงินตันสูงสุด 12 เดือน
9.ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40%

ใส่ความเห็น