สสจ.บุรีรัมย์ “MOU” วิสาหกิจชุมชน 7 แห่ง ปลูกกัญชาส่งให้โรงพยาบาลคูเมือง ผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์


สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนอีก 7 แห่ง เพื่อดำเนินการปลูกกัญชาส่งให้โรงพยาบาลคูเมือง นำไปผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ พร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลทุกแห่งครบทั้ง 23 อำเภอของบุรีรัมย์

วันนี้ (17 ต.ค.62) ที่ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลคูเมือง กับโรงพยาบาลและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 7 แห่ง เพื่อดำเนินการความร่วมมือกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อดำเนินการปลูกสมุนไพรกัญชาส่งต่อให้กับโรงพยาบาลคูเมือง นำไปใช้ในการผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ประกอบด้วยโรงพยาบาลนางรอง กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า อ.เมืองบุรีรัมย์ ,โรงพยาบาลโนนดินแดง กับวิสาหกิจชุมชนไร่เพื่อนคุณ อ.ประโคนชัย ,โรงพยาบาลละหานทราย กับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพละหานทราย อ.ละหานทราย ,โรงพยาบาลสตึก กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเสราะตึก อ.สตึก ,โรงพยาบาลพุทไธสง กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพุทไธสง อ.พุทไธสง, โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า อ.เมืองบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลบ้านกรวด กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานไร่กิ่งทอง อ.บ้านกรวด

พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบป้ายคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลในสังกัดครบทั้ง ๒๓ อำเภอ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อกว่าจะมาเป็นบุรีรัมย์โมเดลซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูก และการวิจัย เพื่อสกัดน้ำมันกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์จาก นายแพทย์ กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมืองด้วย

ด้านนายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือนี้ เพื่อเป็นการต่อยอด ส่งเสริม พัฒนาวัตถุดิบ และพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ใน จ.บุรีรัมย์ โดยคาดหวังให้ จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้นำด้านการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ จากเดิมที่มีเพียงโรงพยาบาลคูเมือง ที่ได้รับอนุญาตร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน อ.คูเมือง เท่านั้นแต่ความต้องการใช้สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดเพียงพอต่อความต้องการใช้ สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน จ.บุรีรัมย์ และเพื่อให้การดำเนินการด้านการบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่เดิมมีคลินิกเพียง 2 แห่งคือ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กับโรงพยาบาลคูเมือง จึงได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการด้านคลินิกกัญชาทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลอำเภอครบทุกแห่งทั้ง 23 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ด้วย เพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามกัญชา ยังคงถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่คลายล็อกให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย นำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อรักษา ควบคุมอาการของโรค และภาวะของโรคที่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานยังไม่ได้ผลเท่านั้น โดยยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ประชาชน หรือบุคคลทั่วไปปลูก หรือมีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ และการสันทนาการได้.

ใส่ความเห็น