จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันนี้(13 ต.ค.62) เวลา 07.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กลุ่มพลังมวลชน นักเรียนนักศึกษา ตลอดทั้งพสกนิกรจังหวัดบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าประกอบพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โดมเอนกประสงค์ สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยข้าราชการสวมเครื่องแบบปกติขาวและประชาชนพร้อมใจแต่งกายสีโทนเหลือง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

ใส่ความเห็น