พช.จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ช่วงแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ 4ต.ค.62นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และกิจกรรมสุดยอด OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ ที่บริเวณลานจอดรถบุรีรัมย์คาสเซิล ด้านหลังสนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยกรมการพัฒนาชุมชน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้ มีสาเหตุ มาจากสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ในห้วงเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ ๒๙ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นจำนวนมาก  ซึ่งถานการณ์ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 29 จังหวัด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือฟื้นฟูได้ทันต่อเหตุการณ์

กระทรวงมหาดไทย  ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 60 ราย จากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร และศรีสะเกษ  ได้มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในห้วงการจัดแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 รายการ PTT Thailand Grand Prix 2019 ที่จัดขึ้น ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางตลาด สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่ผ่านมา ได้มีโอกาสฟื้นฟูกิจการ และอาชีพ ได้ทันท่วงที

กอรปกับคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561 – 2563 (3 ปี)  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการกระจายรายได้สู่พื้นที่ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะอนุกรรมการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอนุกรรมการ และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์เด่น เป็นอัตลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการสุดยอด OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เด่นจังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้ประกอบการจากพื้นที่จังหวัดตามโครงสร้างคณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการกระจายรายได้สู่พื้นที่ จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี   เข้าร่วมจำหน่ายในจุดดำเนินการ บริเวณพื้นที่บริเวณบุรีรัมย์คาสเซิลแห่งนี้ จำนวน 63 ราย และจุดบริการบริเวณท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 29 ราย

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความกรุณาอย่างสูงยิ่ง จากนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ที่ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดงาน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อนุเคราะห์สถานที่บริเวณท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้จัดจำหน่ายสินค้า ครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น