เปิดการแข่งขันกีฬา“เมืองแปะเกมส์ 62” กีฬา นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

เมื่อวันนี้ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 18.10 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดงานกีฬาฯ  พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเปิดกีฬาการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562  “เมืองแปะเกมส์ 62”

 

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี  ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน “จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 “เมืองแปะเกมส์ 62” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 – 20 สิงหาคม 2562

ณ. สนามกีฬาภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ในรุ่นอายุ 12 ปี รุ่น 18 ปี ได้มีการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาในรุ่นอายุ 18 ปี เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3  (อีสานตอนล่าง) ณ จังหวัดชัยภูมิ และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ต่อไป”

 

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวเปิดการแข่งขัน “ ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้ ทุกท่านคงทราบดีว่า บุรีรัมย์ เป็นเมืองกีฬา ซึ่งกีฬาเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาสุภาพ พลานามัย ให้แข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความมีระเบียบวินัยในการปลูกฝังให้รู้จักการ รู้แพะ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกัน ดังนั้นการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเน้นที่จะให้กิจกรรมกีฬาขยายตัว และกระจายไปสู่นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนทั่วจังหวัดบุรีรัมย์ กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเล่นกีฬา รู้จักออกกำลังกาย และเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนานักกีฬาของจังหวัด ในระดับนักเรียนให้มีขีดความสามารถสูงสุด และส่งเสริมประสบการณ์ในการร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานทางการกีฬาภายในจังหวัดบุรีรัมย์ให้สูงยิ่งขึ้น”

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 “เมืองแปะเกมส์ 62”  มีการส่งตัวแทนเข้ามาแข่งขันแบ่งออกเป็นเขตฟื้นที่  1-4 โซน ได้สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์จัดพิธีเปิดฯ  มีนักกีฬาได้มาเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ไปแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ณ. จังหวัดชัยภูมิ และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ต่อไป พิธีเปิดกีฬาฯมีการเคลื่อนขบวนพาเหรดนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกเขตพื้นที่เดินเข้าสู่สนาม มีพาเหรดขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนวงโยธวาทิต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ขบวนธงชาติไทย, ธงจังหวัดบุรีรัมย์,ธงตราสัญลักษณ์การแข่งขัน มี นาย ศักดิ์สิทธิ์ ประหยัดรัตน์ นักกีฬาอาวุโส นำกล่าวปฏิญาณตน นายสหภพ ศรีบุญลือ ตัวแทนผู้ตัดสิน ปฏิญาณตน และนางสาวกัญติยา ปะโนรัมย์ ตัวแทนวิ่งคบเพลิง เพื่อไปจุดที่กระถางคบเพลิงในการเปิด“เมืองแปะเกมส์ 62

จากนั้น นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบโล่ผู้ให้การสนับสนุน งานการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 “เมืองแปะเกมส์ 62” จำนวน 18 หน่วยงาน ดังนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 – 4 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานท้องถิ่นศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อาชีวะศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เป็นอันเสร็จพีธิเปิดการแข่งขันกีฬา“เมืองแปะเกมส์ 62” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 – 20 สิงหาคม2562

        #การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

ใส่ความเห็น