บุรีรัมย์ มอบพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรที่ประสบสภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาค

อ่านเพิ่ม

จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างโมเดลศาสตร์พระราชาแก้จน ส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 25 เมษาย

อ่านเพิ่ม

9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

จังหวัดบุรีรัมย์ เปิ

อ่านเพิ่ม