พช.บุรีรัมย์ ❇️ ลุยพื้นที่กระตุ้นกลุ่ม OTOP ตรวจสอบสถานะของผู้ผลิต

พช.บุรีรัมย์ ❇️ ลุยพื้นที่กระตุ้นกลุ่ม OTOP ตรวจสอบสถานะของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์
นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางนัฐกานต์ ศรีทอง ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯนางสาวธัญชนิต คำเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายพัฒนพิสุทธิ์ วงเวียน นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน และนักการตลาด❇️❇️
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พช.บุรีรัมย์ ลุยต่ออีก 3 อำเภอ สตึก แคนดง โนนดินแดง เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการลงพื้นที่ทั้ง 23 อำเภอ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
2.ยกระดับศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
3.เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
4.สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
5.การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด แต่ยังคงเอกลักษณ์และตัวตนของชุมชน
6.กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์


พช.บุรีรัมย์ ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเมืองกีฬาเมืองบุรีรัมย์ ได้ทำงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์ของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความเหมาะสมในการจัดกระเช้า หรือจัดในรูปแบบกิ๊ฟเซ็ท เพื่อใช้เป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีใหม่นี้ และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีโอกาศเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น
❇️❇️กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เกิดมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งหาตลาดสถานที่จัดจำหน่ายทั้งผ่านสื่อออนไลน์ และตลาดนัดประชารัฐ


📸ข่าวโดย..กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
❇️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์❇️

ใส่ความเห็น