จ.บุรีรัมย์ รับมอบเม็ดยาฟ้าทะลายโจร 50,000 เม็ด จาก ปปส.ภ.3 เพื่อช่วยผู้ป่วยในพื้นที่

จ.บุรีรัมย์ รับมอบเม็ดยาฟ้าทะลายโจร 50,000 เม็ด จาก ปปส.ภ.3 เพื่อช่วยผู้ป่วยในพื้นที่

จ.บุรีรัมย์ รับมอบเม็ดยาฟ้าทะลายโจร 50,000 เม็ด จาก ปปส.ภ.3 เพื่อช่วยผู้ป่วยในพื้นที่

ใส่ความเห็น