สภ.เมืองบุรีรัมย์ จัดกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ออกประชาสัมพันธ์แนะนำ การตากข้าวเปลือกบนพื้นผิวจราจร

สภ.เมืองบุรีรัมย์ จัดกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ออกประชาสัมพันธ์แนะนำ การตากข้าวเปลือกบนพื้นผิวจราจร

สภ.เมืองบุรีรัมย์ จัดกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ออกประชาสัมพันธ์แนะนำ การตากข้าวเปลือกบนพื้นผิวจราจร

ใส่ความเห็น