รับสมัคร ‼️ด่วน‼️ PRESS / ช่างภาพ จังหวัดบุรีรัมย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีความสนใจและเข้าใจงานด้าน Content สามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านได้
2.สร้างสรรค์สื่อ VDO สื่อออนไลน์, สร้างสรรค์เนื้อหาเรื่องราว สร้างบทความ เนื้อหาต่างๆ ข้อมูล
3.เป็นงานนักข่าวจิตอาสา ประเภท ท่องเที่ยว กีฬา ภาคสังคม

  1. รับสมัครประจำอำเภอละ 1 ตำแหน่ง ต้องเป็นคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
  2. มีกล้องถ่ายรูป สมาร์ทโพน
    ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีการอบรม ถ่ายภาพข่าว เขียนข่าว การสัมภาษณ์แหล่งข่าว
    (อายุ20 ปีขึ้นไป) ส่งชื่อ สกุล ที่อยู่ ประวัติพอสังเขป
    ส่งประวัติ มาที่ : theisaranews@gmail.com ID : 0892812408
    เพิ่มเติม www.theisaranews.com / www.buriramzone.com

ใส่ความเห็น