รพ.บุรีรัมย์ ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนชิโนแวค

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความทางโซเชียลมีเดียของผู้รับบริการที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งไปรับบริการฉีดวัคซีนซิโนแวคที่โรงพยาบาลห้วยราช หลังฉีดพบว่ามีอาการแน่นหน้าอก แขนขาชาจึงได้ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด โดยเอกซเรย์สมอง เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจผลการตรวจปกติ และสรุปว่าเป็นปฏิกิริยาเครียด จากการรับวัคซีนหรือ Immunization Stress Related Response (ISRR) และขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

21 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ www.brh.go.th ผลิตและเผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 4

ใส่ความเห็น