รพ.บุรีรมัย์รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน (เครื่องช่วยหายใจ) ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563  เวลา 09.30 น.  ห้องประชุม 901ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ. โรงพยาบาลบุรีรัมย์  นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน (เครื่องช่วยหายใจ) เพื่อใช้สำหรับในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิค 2019 จำนวน 1 เครื่อง

      นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าว  รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ยี่ห้อ Puritan – Bennett รุ่น 840 (พู-ริ-แดน-เบน-เนตต์ รุ่นแปด-สี่-ศูนย์) จำนวน 1 เครื่องให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 2019

ใส่ความเห็น