พช.บุรีรัมย์ เปิดศูนย์จัดการทุนชุมชน บ้านท่าม่วงใหม่ ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ความเข้มแข็งของการบริหารทุนชุมชน บ้านท่าม่วงใหม่ ที่ขับเคลื่อนโดยการบริหารจัดการโดยชุมชน สัมภาษณ์สดการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนร่วมการพัฒนา ผู้ใหญ่ เชื่อม เยี่ยมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรศักดิ์ น้อยถนอม ประธานศูนย์จัดการทุนชุมชน นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น