พช.บุรีรัมย์ เดินหน้าเสริมแกร่ง!!! ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้อนรับ MOTO GP 2019

นางบุญยิ่ง เทศน้อย  พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสริมความแข็งแกร่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่ผ่านมาชุมชนได้มีประสบการณ์ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ  ที่มาร่วมงาน EVENT  ของจังหวัดบุรีรัมย์  ตามแนวคิด BURIRAM MODEL ที่การจัดงาน ต้องแปลก ใหม่  ยิ่งใหญ่ อลังการ  และได้มาตรฐานโลก  และเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน  (Frofit Sharing)  พี่น้องในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จึงได้มีส่วนร่วมในการให้บริการสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็น Unseen  บริการที่พักโฮมสเตย์  เนื่องจากโรงแรม รีสอร์ทต่าง ๆ ที่ไม่เพียงพอ  สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการติวเข้มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทุกชุมชน  ในเวทีการเสวนาการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน  ในการจัดงาน ”D-HOPE IDEAS ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ วิถีเซราะกราว”  เพื่อให้ชุมชนช่วยกันระดมความคิด ค้นหา กิมมิคของชุมชน ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition)

: การจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หมายถึง หากท่องเที่ยวต้องการสินค้าสักอย่าง นักท่องเที่ยวต้องร่วมลงมือทำเองด้วย เช่น ต้องการน้ำผักเพื่อสุขภาพ นักท่องเที่ยวต้องเรียนรู้จากปราชญ์ก่อนว่าผักชนิดใดให้สรรพคุณอย่างไร จึงไปที่แปลงผักแล้วเก็บผักที่ต้องการด้วยตนเอง แล้วมาปั่นจนได้น้ำผักเพื่อสุขภาพ  เป็นการขายสินค้าและความรู้แก่นักท่องเที่ยว    ปราชญ์เจ้าขององค์ความรู้ จึงได้ผลตอบแทนเป็นค่าสินค้าและค่าวิชาความรู้ที่ได้ถ่ายทอด  ทำให้สินค้าและบริการยากต่อการลอกเลียนแบบ

ในการจัดเสวนา เป็นการเพิ่มทักษะให้กับปราชญ์ และผู้นำชุมชน สามารถนำรูปแบบ  D-HOPE ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการการท่องเที่ยว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในชุมชนตนเอง  ทั้งนี้ในห้วงวันที่ 3 – 6 ตุลาคม จังหวัดบุรีรัมย์ รับเป็นเจ้าภาพการจัดงานแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก PPT Thailand  รายการ MOTO GP 2019 ที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จะได้มีส่วนร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เหมือนปี 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้เริ่มมีการจับจองที่พักล่วงหน้าแล้ว  “ชุมชนท่องเที่ยวบุรีรัมย์ สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างได้ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน”

ใส่ความเห็น