ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย ปิดตลาดสด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📌ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่องการปิดตลาดสด ตลาดคิวรถเล็ก ตลาดเช้า และตลาดไนท์ เทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)🔴ทั้งนี้อนุโลมให้แม่ค้าที่ปรุงอาหารสำเร็จเเล้วนำมาจำหน่ายสินค้าตามรายละเอียดดังนี้🛑ตลาดสดจำหน่ายในตลาดสด จนถึงเวลา 20.00 น. หลังจากน้ันจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และปิดให้บริการตลาดสด🛑ผู้ค้าตลาดไนท์ที่เตรียมสินค้าแล้ว อนุโลมให้จำหน่ายสินค้าได้เฉพาะวันนี้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย จนถึงเวลา 20.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2564 หลังจากนั้นจะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณดังกล่าว และปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 -30 เมษายน 2564 ขอให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเป็นการควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ข้อมูลเพจ : เทศบาลตำบลประโคนชัย Fanpage

เพิมเติม https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3921673114589205&id=398520853571133

ใส่ความเห็น