บุรีรัมย์ ยืนยันบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ติดเชื้อโควิด 19 เป็นวิสัญญีแพทย์ จำนวน 1 คน

บุรีรัมย์ ยืนยันบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ติดเชื้อโควิด 19 เป็นวิสัญญีแพทย์ จำนวน 1 คน มีแพทย์ พยาบาล บุคลากรอื่นๆสัมผัสผู้ติดเชื้อจำนวน 30 – 40 คน ซึ่งได้ดำเนินการกักตัวดูอาการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดที่โรงแรมของภาคเอกชน ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

จากการสอบสวนโรคพบว่า 15 วันก่อนป่วยได้เดินทางออกพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปยังภาคใต้ กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมา

ทางนี้ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ปฏิบัติตามมาตรการการดูแล ของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันโควิด 19 ขอให้ประชาชน ทุกคนมั่นใจว่า ไม่ได้มีความรุนแรง ตามกระแสข่าวที่ออกไปขณะนี้คนไข้มีสุขภาพแข็งแรง ดีขึ้นตามลำดับ ขอให้ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขได้ไว้วางใจและเชื่อมั่นในการรักษา และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่เดินทาง ไปต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง

ส่วนการให้บริการรักษาพยาบาล ยังสามาถให้บริการได้ตามปกติเพราะมีห้องผ่าตัดซึ่งอยู่คนละชั้นในตึก จึงไม่กระทบต่อการให้บริการ

ส่วนสถานการณ์ภาพรวม ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน เป็นชาวต่างชาติ 2 คนเป็นคนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 คนซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่อื่น และอีก 1 คน เป็นวิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
:ข้อมูล​เพจ​ : ส.ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น