บุรีรัมย์ ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สูงอายุและ ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคในพื้นที่อำเภอคูเมือ

วันนี้ (8 มิ.ย.64) เวลา 13.30 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมาย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสังเกตการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้กับประชาชนชน ที่โรงพยาบาลคูเมือง และโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม พร้อมจำลองการใช้สถานที่ฉีดวัคซีนฯ นอกที่ตั้งในท้องที่อำเภอคูเมือง โดยมีนายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอคูเมือง ผู้แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคูเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์เพื่อรับทราบลักษณะการปฏิบัติและบริหารจัดการวัคซีนฯ แอสตร้าเซเนก้า(AstraZeneca) และซิโนแวค(Sinovac) ให้เกิดความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องที่ ////เพจ ส.ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น