IMG_20220226_110744

โดยในช่วงเช้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ก่อนที่นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และวางพานพุ่มถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ก่อนเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด และสหกรณ์ที่ได้รับผลการจัดระดับชั้นดีเด่น ระดับดีเลิศ 5 ปีติดต่อกัน จำนวน 21 แห่ง / มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลดีเด่นที่ทำประโยชน์ให้แก่ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 ท่าน / พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ให้แก่สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างครึกครื้น มีประชาชน และ ข้าราชการต่างมาอุดหนุนสินค้าคุณภาพเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น