นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังเหตุพายุฝน

ผู้ว่าฯ สุรินทร์ สั่งการ นายอำเภอรัตนบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พื้นที่เคยมีน้ำท่วมขัง พร้อมแจ้งให้ ท้องถิ่นเตรียมพร้อมรับมือ และ แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังเหตุพายุฝน

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย.64 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอติดตามเฝ้าระวัง สถานการณ์ห้วงพายุฝน และ ฝนฟ้าคะนอง เพื่อป้องกันอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าว โดย นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ว่าที่ ร.ต.สนทนา เทิดธีรธรรม ได้เร่งลงพื้นที่ติดตามแผนป้องกันน้ำท่วม เฝ้าระวังน้ำหลาก และ ระดับน้ำในลำน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในพื้นที่ซึ่งเคยมีน้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำ โดยมี กำนันตำบลกุดขาคีม ชี้แจงข้อเท็จจริงสถานการณ์ในพื้นที่

  ทั้งนี้ นายอำเภอรัตนบุรี (ผู้อำนวยการอำเภอ ตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ แจ้งทุกชุมชน เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทา ผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และ แจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ 

  นอกจากนี้ ภายใต้การอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอรัตนบุรี แจ้งให้ เทศบาล และ อบต.ในพื้นที่ จัดการฝึกอบรม จิตอาสาภัยพิบัติ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และ ทันต่อเหตุการณ์เตรียมพร้อมการเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้า

บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร/รายงาน

ใส่ความเห็น