ครัวเรือนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคกหนองนา พช.บุรีรัมย์

ความรู้สึกจากใจครัวเรือนเป้าหมายศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย นายสุพัฒน์ สาคุณ ชาว อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

ครัวเรือนเป้าหมาย

นายเล็ก สุขมาก ชาว อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น