กรมการจัดหางาน “จัดวันมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ” เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันนี้(17 มิ.ย.62) พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน ”วันมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2562” ที่ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จัดโดยกรมการจัดหางาน ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์

ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ มีผู้สนใจเดินทางไปสมัครงาน ชมนิทรรศการ และฝึกอาชีพเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับสมัคร และสัมภาษณ์งาน จำนวน 20 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 208 ตำแหน่ง 2,653 อัตรา เช่น พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานขาย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีน้ำมัน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ พนักงานบัญชี พนักงานบริการลูกค้า พนักงานคลังสินค้า พนักงานบัญชี และตำแหน่งงานว่างอื่นๆอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการหางานผ่านตู้งาน (Job Box) การลงทะเบียนหางานในประเทศและต่างประเทศผ่านระบบ E-Service มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ นิทรรศการด้านอาชีพที่ตอบรับไทยแลนด์ 4.0 การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ คลินิกแรงงาน

การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การสาธิตอาชีพอิสระ การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ชิงเงินรางวัล และการอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องอีกด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ ว่า เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ให้ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป เป็นเวทีให้นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้ที่ต้องการหางานทำได้พบปะ สมัครเข้าทำงาน และพิจารณาคัดเลือกคนเข้าทำงานโดยตรง เป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ โดยต้องการให้คนไทยทุกคน มีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน

เครดิต :ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น